Maklumat Pelayanan

MAKLUMAT PELAYANAN

DENGAN INI KAMI SELURUH PENYELENGGARA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN WAY KANAN MENYATAKAN  SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SECARA TEPAT, AKURAT, TRANSPARANSI SERTA TIDAK DIPUNGUT  BIAYA, APABILA KAMI TIDAK MENEPATI JANJI MAKA KAMI BERSEDIA DIBERIKAN SANKSI SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  YANG BERLAKU